19.04.2021 Nieuws

Oproep voor inzendingen Joop Witteveenprijs 2022

Het Allard Pierson gaat op zoek naar de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van het afgelopen jaar.

Het Allard Pierson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam, roept auteurs op om publicaties in te zenden voor de Joop Witteveenprijs, de prijs voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van de afgelopen twee jaar

Selectiecriteria

  • Cultuurhistorische invalshoek op het onderwerp voeding in Nederland en België;
  • Gebaseerd op gedegen historisch onderzoek;
  • Gepubliceerd als een boek of als artikel in tijdschrift of bundel tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2021.

Jury

  • Marike van Roon, voorzitter van de jury en hoofdconservator Allard Pierson
  • Kasia Cwiertka, hoogleraar Moderne Japan Studies aan de Universiteit Leiden
  • Sytze van der Veen, historicus en hoofdredacteur van De Boekenwereld
  • Nelleke Teughels, postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven en verbonden aan de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750
  • Merit Hondelink, culinair archeoloog, promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Antwerpen.

Inzenden

De vijf juryleden ontvangen ieder een exemplaar. Stuur een mail naar Charlotte Kleyn, secretaris van de Joop Witteveenprijs, die kan de postadressen van de juryleden toezenden: c.l.kleijn@uva.nl.
Inzendingen moeten voor 1 juni 2021 onder vermelding van ‘Joop Witteveenprijs 2022’ bij de juryleden binnen zijn.

Een (kopie van een) artikel kun je sturen naar c.l.kleijn@uva.nl.

Vermeld bij jouw inzending naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je krijgt een bevestiging van ontvangst.

Meer informatie kun je vinden in het reglement.

Relevante data

Bekendmaking shortlist: november 2021;
Bekendmaking winnaar: 11 februari 2022.