24.10.2016 Nieuws

Oproep voor inzendingen Joop Witteveenprijs 2016

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam roepen auteurs op om publicaties in te zenden voor de Joop Witteveenprijs, de prijs voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van het afgelopen jaar.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Selectiecriteria

  • Cultuurhistorische invalshoek op het onderwerp voeding in Nederland en België;
  • gebaseerd op gedegen historisch onderzoek;
  • gepubliceerd als een boek of als artikel in tijdschrift of bundel tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016.

Jury

  • Daniëlle De Vooght, winnaar van de Joop Witteveenprijs 2012, historica en coördinator bij KU Leuven;
  • Marleen Willebrands, culinair historica en neerlandica;
  • Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse en joodse studies en directeur van het College of Humanities van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA (2008–2013);
  • Steph Scholten, voorzitter van de jury en directeur UvA Erfgoed.

Inzenden

  • Stuur de publicatie (boeken in vijfvoud) voor 1 april 2017 onder vermelding van ‘Joop Witteveenprijs 2016’ naar:

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Joke Mammen, secretaris van de Joop Witteveenprijs,
Postbus 94436, 1090 GK Amsterdam

  • Een (kopie van een) artikel kunt u sturen naar bovenstaand adres of per e-mail: j.j.mammen@uva.nl.

Vermeld bij uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt een bevestiging van ontvangst.