17.11.2015 Nieuws

Oproep voor inzendingen Joop Witteveenprijs 2015

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam roepen auteurs op om publicaties in te zenden voor de Joop Witteveenprijs, de prijs voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van het afgelopen jaar. De uitreiking van de prijs, voorzien voor januari 2016, is verplaatst naar november 2016.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Selectiecriteria
 • cultuurhistorische invalshoek op het onderwerp voeding in Nederland en België;
 • gebaseerd op gedegen historisch onderzoek;
 • gepubliceerd als een boek of als artikel in tijdschrift of bundel tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015.
Jury
 • Joop Witteveen, culinair historicus en bibliograaf;
 • Daniëlle De Vooght, winnaar van de Joop Witteveenprijs 2012, historica en coördinator bij ETWIE, Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed;
 • Marleen Willebrands, culinair historica en neerlandica;
 • Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse en joodse studies en directeur van het College of Humanities van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA (2008–2013);
 • Steph Scholten, voorzitter van de jury en directeur UvA Erfgoed.
Inzenden
 • Stuur de publicatie (boeken in vijfvoud) voor 1 januari 2016 onder vermelding van ‘Joop Witteveenprijs 2015’ naar:

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Joke Mammen, secretaris van de Joop Witteveenprijs,
Postbus 94436, 1090 GK Amsterdam

 • Een (kopie van een) artikel kunt u sturen naar bovenstaand adres of per e-mail: j.j.mammen@uva.nl.

Vermeld bij uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Relevante data
 • bekendmaking shortlist: voorjaar 2016;
 • bekendmaking winnaar: november 2016.