18.09.2012 Nieuws

Ontsluiting van letterproeven en druktechnische documentatie gestart. Jan Hein Koningsveld-Project

De Stichting Grafivisie heeft een belangrijke subsidie aan de Bijzondere Collecties van de UvA toegekend. Hiermee zullen verzamelingen letterproeven en druktechnische documentatie ontsloten worden.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Het gaat om zeer grote collecties, bestaande uit verkoopbrochures voor drukletters van de zeventiende eeuw tot heden en documentatie rond machines voor de grafische sector, die beheerd worden door Museum Enschedé en de Bijzondere Collecties.

De druk- en machinetechnische documentatie bij de Bijzondere Collecties is afkomstig van de Lettergieterij Amsterdam (v/h N. Tetterode) en het Instituut voor Grafische Techniek TNO. Zij bestaat uit handleidingen, reclamemateriaal, folders en catalogi van leveranciers. Letterproeven werden door lettergieterijen, uitgeverijen of drukkerijen uitgebracht om de bij het bedrijf beschikbare lettertypen te tonen. Dit materiaal is een bron van inspiratie voor moderne vormgevers. De Bijzondere Collecties en Museum Enschedé beheren circa 13.500 letterproeven vanaf de zeventiende eeuw.

Voor een goed begrip van de ontwikkeling van de grafische bedrijfstak in Nederland zijn beide collecties onontbeerlijk. Het ontsluiten ervan is een noodzakelijke voorwaarde voor de beschikbaarstelling aan onderzoekers en belangstellenden. De Bijzondere Collecties en Museum Enschedé werken al enige tijd samen bij het toegankelijk maken van hun internationaal belangrijke typografische collecties.

Dankzij de Stichting Grafivisie kan er nu een grote slag worden gemaakt. De stichting zet zich onder meer in voor het behoud van het erfgoed van de grafische sector in Nederland, door subsidies, stipendia en bijdragen te verlenen voor onderzoek, onderwijs en publiciteit gericht op de media-industrie in Nederland.

Dit project is vernoemd naar Jan Hein Koningsveld (1946–2010), die bestuurlijk zeer actief is geweest in de grafimedia-industrie. Hij was oprichter en voorzitter van de Stichting Grafivisie.