22.05.2013 Nieuws

Onderzoeksprogramma historische cartografie verhuist naar Universiteit van Amsterdam

Het historisch-cartografische onderzoeksprogramma Explokart verplaatst zijn activiteiten van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht naar de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Historisch cartograaf Peter van der Krogt wordt per 1 juni aangesteld als ‘Jansonius-conservator’ bij de Bijzondere Collecties van de UvA en zal in die functie ook onderwijs gaan verzorgen aan de Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde van de UvA.

Explokart

Het onderzoeksprogramma Explokart stelt zich ten doel de inventarisatie, ontsluiting, digitalisering en bestudering van het cartografisch erfgoed in Nederland te bevorderen. Het programma werd meer dan drie decennia geleden opgezet door professor Günter Schilder en groeide uit tot een wereldwijd gerespecteerd instituut. Onder de vlag van Explokart verschenen tal van standaardwerken op het gebied van de historische cartografie, zoals Globi Neerlandici en de series Monumenta Cartographica Neerlandica en Atlantes Neerlandici. Ook zijn inmiddels al veertien delen verschenen in de reeks Explokart Historisch-Cartografische Studies, grotendeels gerealiseerd door vrijwillige onderzoekers.

 Vanaf 2007 wordt Explokart geleid door historisch cartograaf dr. Peter van der Krogt, maar het programma kreeg ondanks de uitstekende onderzoeksresultaten steeds minder prioriteit bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar een sterke focus ligt op planologie, life sciences en milieukunde. De wens ontstond om Explokart aan te laten sluiten bij de toenemende activiteiten van de Bijzondere Collecties van de UvA, waar onder meer de omvangrijke collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap wordt beheerd. Met een bijdrage van de UvA en particuliere donaties, én dankzij de medewerking van de Faculteit Geowetenschappen in Utrecht, wordt de overgang nu mogelijk.

Jansonius Fonds voor Historische Cartografie

 Peter van der Krogt wordt als nieuw aangestelde Jansonius-conservator voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Bijzondere Collecties. De aanstelling wordt gefinancierd uit het recent opgerichte Jansonius Fonds voor Historische Cartografie. Dit fonds is ingesteld door mevrouw K. Jansonius ter nagedachtenis aan wijlen haar echtgenoot, de heer R.F. Jansonius. De naam van het fonds verwijst mede naar de befaamde zeventiende-eeuwse cartograaf en uitgever Johannes Janssonius. Het fonds ondersteunt de collectie Kaarten en Atlassen van de Bijzondere Collecties en de historische cartografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Explokart krijgt een permanente locatie in het gebouw van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam, waar het secretariaat gevoerd zal worden door Paula van Gestel. Tegelijk met Explokart verlegt ook de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra haar activiteiten van Utrecht naar Amsterdam. Deze in 2005 opgerichte stichting beoogt de instelling van een leerstoel Historische Cartografie aan de UvA. Voorzitter Coen Schimmelpenninck van der Oije is verheugd met de overgang naar Amsterdam: ‘Hiermee wordt de weg geopend voor een nieuwe generatie historisch cartografen, die het vak kunnen voortzetten en die het in dit digitale tijdperk een nieuwe impuls kunnen geven.’

Beeld: Plattegrond van Amsterdam uit de Atlas der Neederlanden (detail).