26.10.2021 Nieuws

Objecten uit de Krim terug naar Oekraïne

De betwiste objecten uit de Krim, die sinds 2014 worden bewaard door het Allard Pierson – De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, dienen aan de staat Oekraïne te worden afgegeven. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam in het arrest van 26 oktober 2021 bepaald.

Het Allard Pierson is blij dat er een uitspraak ligt en daarmee een stap is gezet in de uiteindelijke afronding van deze zaak. Nadat de Krim in maart 2014 werd afgesplitst van de Oekraïne, maakten zowel de staat Oekraïne als de musea op de Krim aanspraak op de betwiste objecten. In afwachting van een (finaal) oordeel van de rechter heeft het Allard Pierson sindsdien gezorgd voor de veilige opslag van de stukken.

Over het besluit van het gerechtshof dat de objecten dienen te worden afgegeven aan de staat Oekraïne heeft het Allard Pierson geen oordeel. Tegen de uitspraak van het gerechtshof staat nog een mogelijk cassatieberoep open.

Betwiste objecten

De zaak draait om de vraag of de objecten die in 2014 tentoongesteld werden in het Allard Pierson, moeten worden geretourneerd aan vier musea op de Krim, dan wel aan de staat Oekraïne.

In december 2016 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het Allard Pierson de betwiste objecten moest afgeven aan de staat Oekraïne. De Krim-musea tekenden beroep aan tegen deze uitspraak.

In een tussenarrest bepaalde het gerechtshof dat het Allard Pierson rechtmatig heeft gehandeld door de betwiste objecten in 2014 op te slaan in afwachting van een definitief oordeel in de juridische procedure. Volgens het gerechtshof kon het Allard Pierson “in redelijkheid niet beoordelen wie van de gegadigden de due creditor was.”