30.11.2012 Nieuws

Nieuwe website toont erfgoedcollecties van universiteiten

Negen universiteiten laten zien wat ze in huis hebben.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Op 30 november 2012 lanceerde de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) een website die het mogelijk maakt de erfgoedcollecties van negen Nederlandse universiteiten te doorzoeken.

Van instrumenten en preparaten tot portretten en foto's

Op  www.academischecollecties.nl zijn verzamelingen te vinden van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht,  de Vrije Universiteit en de Wageningen UR.

Deze verzamelingen zijn even uiteenlopend als de onderwerpen van het onderzoek en onderwijs dat aan de universiteiten plaatsvindt. De objecten variëren van negentiende-eeuwse instrumenten tot anatomische preparaten, en van mummieportretten uit het begin van de jaartelling tot moderne luchtfoto’s.

Behalve collecties wetenschappelijk erfgoed hebben de universiteiten ook verzamelingen met betrekking tot hun eigen geschiedenis: reikend van hoogleraarportretten tot getuigen van het studentenleven. De portretten vormen bovendien een interessant kunsthistorisch subgenre, met werk van bekende kunstenaars.

In één keer doorzoekbaar

De nieuwe website biedt voor het eerst de mogelijkheid in één keer door de collecties van alle universiteiten samen te zoeken. Een rijke bron voor iedereen die interesse heeft in het academisch erfgoed en een ontdekkingsreis voor iedereen die nog niet wist dat deze waardevolle collecties bestonden.

De universiteiten zullen in de toekomst content blijven toevoegen. De content van www.academischecollecties.nl wordt ook beschikbaar gesteld binnen Europeana.

De infrastructuur achter de website werd gebouwd door het Digitaal Productie Centrum van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. De vormgeving van de website is van de hand van ABC-media. De totstandkoming is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de regeling 'Digitaliseren met Beleid' van Agentschap NL (voorheen SenterNovem).

Beeld: Otto Lanz, hoogleraar chirurgie, door Jan Toorop, 1927.