18.03.2019 Nieuws

In memoriam: Anne Troelstra

Geheel onverwacht bereikte ons onlangs het droevige bericht dat onze collega Anne Troelstra op donderdag 7 maart is overleden. We zijn geschokt.

Na zijn studie wiskunde en promotie aan de Universiteit van Amsterdam en een aanstelling als visiting scholar aan Stanford University, kwam Anne als lector in dienst bij de UvA. Al een  paar jaar later, op dertigjarige leeftijd, werd hij benoemd tot hoogleraar in de zuivere wiskunde en de grondbeginselen van de wiskunde. Anne ontving tijdens zijn werkzame leven diverse prijzen voor zijn bijdragen aan de wiskunde.

Na zijn emeritaat besloot hij meer tijd te besteden aan botanie, een liefhebberij waar hij al sinds zijn jeugd warme belangstelling voor had. Samen met zijn vrouw Olga besteedde hij menig buitenlandse vakantie aan de bestudering van (wilde) planten. In Nederland bracht hij samen met Olga een groot deel van de inheemse bramenpopulatie in kaart.

Anne bleef ook, vooral als gastonderzoeker bij de Artis Bibliotheek, verbonden aan de UvA. Wij, de vaste medewerkers en zijn collega-gastonderzoekers hebben hem leren kennen als een vriendelijke, ironische, zeer geleerde en onvermoeibare onderzoeker van natuurhistorische reisbeschrijvingen. Hij schreef er talloze essays over.

Zijn natuurhistorische magnum opus publiceerde hij in 2016. Het is de - inmiddels veel geprezen - bibliografie van natuurhistorische reizen: Bibliography in Natural History Travel  Narratives. Daar bleef het niet bij. Anne bleef speuren naar titels die hij mogelijk had gemist. Nog in het begin van dit jaar stuurde hij een addendum naar zijn uitgever in de verwachting dat dit werk nu echt voltooid was.

Wij zullen Anne en zijn gevatheid, zijn betrokkenheid en zijn onuitputtelijke kennis enorm missen. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Olga en zijn dochters Willemien en Ine.