09.06.2023 Nieuws

Hoge Raad: Objecten uit de Krim terug naar Oekraïne

De Hoge Raad der Nederlanden heeft in het cassatieberoep van 9 juni 2023 bepaald dat het gerechtshof Amsterdam het recht juist heeft toegepast in de zaak rondom de Krimschatten. De objecten uit de Krim dienen aan de staat Oekraïne te worden afgegeven zoals het gerechtshof Amsterdam in het arrest van 26 oktober 2021 heeft bepaald.

Het Allard Pierson kan nu volgens de uitspraak van de Hoge Raad handelen. Nadat de Krim in maart 2014 werd afgescheiden van Oekraïne, maakten zowel de staat Oekraïne als de musea op de Krim aanspraak op de objecten. In afwachting van een (finaal) oordeel van de rechter heeft het Allard Pierson sindsdien gezorgd voor de veilige opslag van de objecten in Nederland.

Lees het arrest van de Hoge Raad
https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/juni/beslissing-hof-allard-pierson-museum-krimschatten-afgeven-staat/

Objecten uit de Krim
De zaak draait om de vraag of de objecten die in 2014 tentoongesteld werden in het Allard Pierson, moeten worden geretourneerd aan vier musea op de Krim, dan wel aan de staat Oekraïne.


In december 2016 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het Allard Pierson de objecten moest afgeven aan de staat Oekraïne. De Krim-musea tekenden beroep aan tegen deze uitspraak.


In een tussenarrest bepaalde het gerechtshof dat het Allard Pierson rechtmatig heeft gehandeld door de bewuste objecten in 2014 op te laten slaan in afwachting van een definitief oordeel in de juridische procedure. Volgens het gerechtshof kon het Allard Pierson “in redelijkheid niet beoordelen wie van de gegadigden de due creditor was.”


In het arrest van 26 oktober 2021 bepaalde het gerechtshof Amsterdam dat de objecten uit de Krim, die sinds 2014 met zorg worden bewaard in Nederland, aan de staat Oekraïne dienden te worden afgegeven.