08.02.2008 Nieuws

Historisch deel Toonkunstbibliotheek bij Bijzondere Collecties

De Toonkunstbibliotheek - met een belangrijke collectie Nederlandse stem- en liedboekjes, bladmuziek en tijdschriften en boeken over muziek en musici - blijft in zijn geheel behouden.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen Allard Pierson.

Van de site van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT): 'De sinds 1829 door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) opgebouwde wetenschappelijke muziekbibliotheek blijft toch in haar geheel voor Nederland behouden. Als gevolg van de beëindiging van de ruim 50 jaar bestaande subsidierelatie met zowel het Rijk als de gemeente Amsterdam, dreigde deze unieke collectie, met een geschatte waarde van 15 miljoen euro, te worden opgesplitst en aan binnen- en buitenlandse gegadigden te worden verkocht. Het bestuur van de MBT heeft echter besloten prioriteit te geven aan de belangen van de huidige en toekomstige gebruikers en naar een oplossing gezocht, die meer in lijn is met de oorspronkelijke doelstellingen van de Maatschappij. In nauwe samenwerking met een tweetal externe partijen kon daarover onlangs overeenstemming worden bereikt. Het historische deel van de collectie wordt in bruikleen ondergebracht bij de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De zogeheten moderne verzameling is inmiddels in eigendom overgedragen aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).