06.10.2016 Nieuws

Het Allard Pierson Museum vernieuwt

In juni 2018 opent het geheel vernieuwde Allard Pierson Museum.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Sinds 2014 werken wij aan de herinrichting, met een compleet aangepaste collectiepresentatie. De opstelling 'Werelden van Beschaving' (werktitel) is een tijdreis van 10.000 vóór tot 1000 na Christus via archeologische voorwerpen.

In zeven tijdvakken zie je samenlevingen wereldwijd steeds complexer worden. Vanaf de prehistorie ontwikkelden menselijke beschavingen zich parallel in diverse regio's op aarde. Vaak los van elkaar, maar er waren ook allerlei verbindingen, soms over enorme afstand. Denk hierbij aan: handelscontacten, politieke betrekkingen, bestuur- en administratiesystemen, crises en conflicten. Onze hedendaagse samenlevingen met hun globalisering. mobiliteit en dynamiek zijn dus zeker niet van gisteren!

In de afgelopen maanden werkten wij het tijdvak uit waarin het Romeinse Rijk centraal staat. Deze eerste nieuwe opstelling is toegankelijk voor publiek, maar nog niet helemaal af. Nieuwsgierig? Bezoek de opstelling in ons museum en geef zelf feedback. Zo werken wij samen met onze bezoekers aan de nieuwe presentatie van een geweldige museumcollectie.