29.01.2019 Nieuws

Het Allard Pierson

Per 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties UvA samen verder gegaan onder de naam 'Allard Pierson'.

Het Allard Pierson

Na tien jaar naast elkaar aan de Oude Turfmarkt zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties nu volledig geïntegreerd onder de naam 'Allard Pierson'. De Universiteit van Amsterdam heeft daarmee een museum en een kennisinstituut voor haar erfgoedcollecties onder één dak. Onderzoek, wetenschap en onderwerpen van alledag gaan er samen en krijgen betekenis voor iedereen die nieuwsgierig is. Dit jaar werkt het Allard Pierson aan de realisatie van de langlopende tentoonstelling Van Nijl tot Amstel over 10.000 jaar cultuurgeschiedenis. In de zomer opent het Allard Pierson Live, een publiekszone zone waar onderzoekers en erfgoed in de schijnwerpers staan. Bij een nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe website, waar we in de loop van 2019 hard aan verder werken. Op termijn vervangt www.allardpierson.nl de huidige websites van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties UvA. 

De collecties van het Allard Pierson

Veel verzamelaars, bibliotheken en erfgoedinstellingen hebben hun collecties in de loop van de tijd ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Ze vormen de bijzondere collecties. De archeologische collecties, ook in het bezit van de universiteit, werden lange tijd gescheiden beheerd in het Allard Pierson Museum. Sinds januari 2019 noemen we al deze erfgoedcollecties in één adem: de collecties van het Allard Pierson. Dagelijks gebruiken studenten, onderzoekers en liefhebbers de collecties voor bronnenonderzoek.

Het gebouw

Het gebouw aan de Oude Turfmarkt 127 is oorspronkelijk gebouwd als hoofdkantoor van de Nederlandsche Bank. Architect W.A. Froger ontwierp het gebouw dat in 1869 in gebruik werd genomen. Verschillende details herinneren aan dat verleden. Er loopt bijvoorbeeld nog een rails vanaf de kade de entreehal in, voor de karren met geld. In 1954 besloot de bank te verhuizen naar een nieuw hoofdgebouw op het Frederiksplein. Later kocht de Universiteit van Amsterdam het robuuste pand aan om er het archeologisch museum in onder te brengen. Beeldend kunstenaar Dick Elffers tekende voor de omvorming van bank naar museumgebouw dat op 6 oktober 1976 werd geopend.

Vernieuwing en uitbreiding

In 2019 werken we hard aan de herinrichting van het Allard Pierson. In de zomer opent de vernieuwde museumentree. Met een aanbouw van vier verdiepingen aan de kant van het Turfdraagsterpad is er straks meer ruimte voor de museumpresentatie Van Nijl tot Amstel. Op de eerste verdieping openen we de museumwinkel en het nieuwe Allard Pierson Live. De onderzoekzaal krijgt een extra werkruimte en het museumcafé wordt vernieuwd. 

Wil je op de hoogte blijven van alle vernieuwingen? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie over de verbouwingen in het Universiteitskwartier kijk hier.

Hoogleraar Allard Pierson

Allard Pierson (1831-1896) was een van de meest vooruitstrevende denkers uit de negentiende eeuw. Hij werd geboren in een welvarend Amsterdams gezin en kreeg de kans zich breed te ontwikkelen. Aanvankelijk lag zijn interesse bij theologie. Na zijn studie werd hij predikant in Leuven en later bij de Waalse gemeente in Rotterdam. Allard Pierson had moderne opvattingen over het geloof. Als modernist zette hij zich af tegen alles in de Bijbel wat onverklaarbaar was. Nadat hij zich had losgemaakt van de kerk werd hij op uitnodiging hoogleraar theologie aan de universiteit in het Duitse Heidelberg. 

Op alle terreinen van de wetenschap was Allard Pierson wars van vastgeroeste ideeën. Toen de Universiteit van Amsterdam in 1877 officieel werd opgericht, viel de keus op hem voor de functie van hoogleraar kunstgeschiedenis, esthetica en moderne talen. Zo keerde hij terug naar zijn geboortestad. Als gepassioneerd liefhebber van kunst en wetenschap in de breedste zin van het woord, was hij een voorbeeld voor vele studenten. 

Het Allard Pierson, hét museum en hét kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, draagt met trots zijn naam.