22.01.2021 Nieuws

Herkomst archeologische objecten

In een recent verschenen artikel (NRC Handelsblad, 22 januari 2021) wordt de omstreden herkomst van enkele archeologische objecten in de vaste presentatie Van Nijl tot Amstel besproken. Het betreft voorwerpen in de Griekse en de Romeinse afdeling die in de vorige eeuw zijn verworven.

Ondanks de tegenwoordige nadruk op transparantie over gebleken dubieuze verwervingsgeschiedenissen, is daarover bij de objecten op zaal nog geen informatie te vinden. Met de betrokken conservatoren is besloten dat nu prioriteit te geven. De in het artikel genoemde voorbeelden die in de opstelling zijn te zien, worden nog voor de deuren binnenkort weer open mogen, voorzien van tekstborden met de nieuwste resultaten van onderzoek naar de verwervingsgeschiedenis.

Het Allard Pierson hanteert al jaren strenge regels bij aankopen en schenkingen van archeologische voorwerpen. Aan elke potentiële verwerving gaat onderzoek vooraf.  Ook doet het al geruime tijd onderzoek naar de herkomst van objecten die zich al langer in de archeologische collecties bevinden. Er wordt nu een projectgroep gevormd die zich intensief en structureel bezig zal houden met het onderzoek naar objecten waarbij twijfel bestaat over de herkomst. Aan de uitkomsten van het onderzoek zal op verschillende manieren aandacht worden geschonken.

Het Allard Pierson hecht veel belang aan actuele discussies binnen het museale en academische veld. Activiteiten als de Allard Pierson Lecture, MuseumCamp en de samenwerking met onderzoekers en studenten van de UvA master Museum Studies en Archeologie zijn met regelmaat gewijd aan thema’s als contested histories, de inclusieve oudheid en verborgen verhalen achter museumobjecten.

Het management van het Allard Pierson.