09.06.2009 Nieuws

Grootschalig en toch bijzonder

Wetenschappelijke bibliotheken digitaliseren 1,3 miljoen pagina’s van zeldzame Nederlandse werken

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen Allard Pierson.

De Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden starten met het digitaliseren van circa 7.500 boeken uit de periode 1781 tot 1800 onder de naam Dutch Prints Online.

De Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden starten met het digitaliseren van circa 7.500 boeken uit de periode 1781 tot 1800. Onder de naam Dutch Prints Online wordt begonnen met de opbouw van een digitale collectie van in Nederland gedrukte boeken uit deze periode. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dutch Prints Online


Bij Dutch Prints Online gaat het om achttiende-eeuwse boeken die de leeszalen van de bibliotheken niet mogen verlaten. Online publicatie vergroot de toegankelijkheid van het materiaal dan ook enorm. Bovendien geeft digitalisering mogelijkheden voor geheel nieuwe vormen van onderzoek, vooral door de geavanceerde zoekmogelijkheden. Niet eerder was het mogelijk om zoveel (en qua onderwerp zeer uiteenlopende) achttiende-eeuwse Nederlandstalige boeken op woordniveau te doorzoeken. Het resultaat, circa 1,3 miljoen gedigitaliseerde pagina's, is medio 2010 voor het publiek te zien op de website. Tot die tijd is op deze website uitgebreide informatie te vinden over het project en kunt u zich er aanmelden voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.


Digitalisering


De selectie van de te digitaliseren boeken is gemaakt door een wetenschappelijke adviesraad, bestaande uit deskundigen op het terrein van de geesteswetenschappen. De adviesraad selecteerde de boeken aan de hand van thema's: geschiedenis en politiek; economie en handel; wetenschap en ideeëngeschiedenis; godsdienst en samenleving; dagelijks leven en samenleving; beeldende kunst; literatuur en toneel. De boeken worden van tevoren stuk voor stuk beoordeeld op hun fysieke staat. Het scannen vindt plaats met behulp van een speciale ‘boekenwieg'. Zo wordt voorkomen dat de band (vooral de rug) te zwaar wordt belast of zelfs beschadigd.

Databestand van Nederlandse boeken van vóór 1800


Dutch Prints Online is een logisch vervolg op het project Short-Title Catalogue Netherlands (STCN), waaraan dezelfde bibliotheken deel hebben genomen. Dit betreft een databestand met beschrijvingen van alle in Nederland of in het Nederlands gepubliceerde boeken tot en met het jaar 1800. In juni 2009 worden de werkzaamheden van de STCN op de Universiteitsbibliotheek Amsterdam beëindigd. Nog niet alle in aanmerking komende boeken van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam zijn dan in de STCN ontsloten. De bibliotheek zal daar zelf zorg voor dragen.