05.10.2020 Nieuws

Gipsengalerij in de Jaarfondscampagne van het AUF

Onze gipsen zijn verborgen meesterwerken die een plekje in de schijnwerpers verdienen. Daarom is het een van de projecten die wordt ondersteund in het Jaarfonds van het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).

Onze verzameling gipsen omvat in totaal bijna driehonderd grote kopieën uit het begin van de 20ste eeuw. Dit zijn afgietsels van beelden uit de klassieke oudheid die na hun ontdekking een grote invloed hebben gehad op de West-Europese kunst- en cultuurgeschiedenis.

In de loop van de 20ste eeuw gingen in Nederland diverse gipsencollecties verloren vanwege een gebrek aan belangstelling. Tot die tijd werden de beelden voornamelijk gebruikt als model voor kunstenaars. Halverwege de jaren zeventig werd een groot aantal van de klassieke beelden uit de gipsencollectie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, op initiatief van de toenmalige directeur van het Allard Pierson, naar Amsterdam gebracht. Hier bevond zich al een kleine collectie gipsen die door de 19e-eeuwse hoogleraar Allard Pierson en zijn opvolger Jan Six waren verzameld ten behoeve van het academisch onderwijs. De gipsen kregen een plaats op de zolder van het Allard Pierson en waren jarenlang alleen onder begeleiding en op afspraak te bezichtigen.

Met het Jaarfonds werft het Amsterdams Universiteitsfonds jaarlijks voor onderzoek, cultureel erfgoed, en reis- en studiebeurzen. De studiebeurzen worden beschikbaar gesteld voor verschillende groepen studenten: getalenteerde internationale studenten, vluchtelingstudenten en studenten die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn geraakt.