11.07.2013 Nieuws

Emile Schrijver bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het joodse boek

Per 1 augustus 2013 wordt Emile Schrijver aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het joodse boek. Hiermee wordt de positie van Amsterdam als belangrijk centrum voor de studie van joodse geschiedenis en cultuur verder verstevigd.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

De leerstoel Geschiedenis van het joodse boek wordt ingesteld vanwege het fonds Joodse boekwetenschap bij Stichting Amsterdams Universiteitsfonds. Schrijver gaat als hoogleraar onderwijstaken vervullen en onderzoek doen bij de opleidingen Hebreeuwse taal en cultuur en Boekwetenschap en Handschriftenkunde van de UvA. Hij combineert zijn nieuwe functie met zijn werkzaamheden bij de Bijzondere Collecties als conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana. Schrijver wordt in die taak bijgestaan door de onlangs tot conservator benoemde Rachel Boertjens.

De aanstelling van de bijzonder hoogleraar wordt mogelijk gemaakt door een genereuze gift van de René und Susanne Braginsky-Stiftung uit Zürich. René Braginsky bezit een van de belangrijkste particuliere verzamelingen van Hebreeuwse manuscripten ter wereld. Delen van deze collectie waren in 2009 te zien bij de Bijzondere Collecties in de tentoonstelling A Journey through Jewish Worlds: Highlights from the Braginsky Collection of Hebrew Manuscripts and Printed Books. De tentoonstelling is inmiddels ook in New York, Jeruzalem en Zürich te zien geweest.

Over de Bibliotheca Rosenthaliana

De collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana herbergt het overgrote deel van de collecties van de Universiteitsbibliotheek op het terrein van de joodse cultuur en geschiedenis. De basis voor de bibliotheek werd gelegd door Leeser Rosenthal (1794–1868), die bij zijn dood een collectie naliet van zo’n 6.000 banden. Deze collectie werd in 1880 door zijn erven aan de stad Amsterdam geschonken en is inmiddels uitgebreid. De collectie bedient een groot internationaal publiek en er bestaan intensieve contacten met bibliotheken en onderzoekers in binnen- en buitenland.