25.09.2012 Nieuws

Collectie Theater Instituut Nederland naar de UvA

De collectie van Theater Instituut Nederland wordt ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Hierdoor blijft een verzameling met grote waarde voor de Nederlandse cultuurgeschiedenis behouden.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

De collectie dreigde onbeheerd te raken na het besluit tot beëindiging van subsidie aan Theater Instituut Nederland, dat eind 2012 dichtgaat. Na overleg tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA), Theater Instituut Nederland (TIN) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is besloten de verzameling onder te brengen bij de Bijzondere Collecties en de Universiteitsbibliotheek van de UvA.  

De toegankelijkheid voor educatie, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening blijft op deze manier gegarandeerd. De stichting TIN, die blijft voortbestaan, zal zich hier in de toekomst voor inzetten.

De collectie bevat onder andere 30.000 theateraffiches, 146.000 foto’s van 22.000 voorstellingen, 26.000 portretfoto’s van 2450 theatermakers en een uitgebreide audio- en videocollectie. Daarnaast zijn er 20.000 prenten en tekeningen en 20.000 objecten: maskers, kostuums, maquettes, decorstukken en accessoires.

De collectie dient als bron voor onderzoek naar en onderwijs over de Nederlandse theatergeschiedenis. Er is onder meer een digitale database met premières sinds 1751 en 50.000 recensies. Bijzonder waardevol zijn de 429 archieven van theaterpersoonlijkheden – onder wie Louis Davids, Wim Kan en Freek de Jonge – en theatergezelschappen. Het beheer van de collectie zal gefinancierd worden uit de bestaande reserves van het TIN en niet ten koste gaan van het onderzoek- en onderwijsbudget van de UvA. Het beroep dat het TIN had aangetekend tegen het besluit van het ministerie van OCW om de zogeheten bestemmingsreserves te blokkeren komt te vervallen.

De organisatie Theater Instituut Nederland wordt momenteel ontbonden, maar de stichting zal zich blijven inzetten om de collectie te presenteren en actueel te houden. In samenwerking met de Bijzondere Collecties zal bovendien gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden om de collectie voor een breder publiek zichtbaar te maken.

Beeld: Fien de la Mar, 1930. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.