13.01.2010 Nieuws

Collectie Culinair Museum Amersfoort toegevoegd aan Bijzondere Collecties UvA

Een deel van de bibliotheek van het voormalige Culinair Museum Amersfoort is onlangs overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Op dinsdag 22 december is het historische deel van de bibliotheek van het voormalige Culinair Museum Amersfoort overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De Amersfoortse collectie omvat 1500 boeken, tijdschriften en documenten en een interessante verzameling menukaarten. Bibliotheken Eemland, de huidige eigenaar van de collectie, geeft de verzameling in langdurig bruikleen aan de Bijzondere Collecties van de UvA. Tegelijkertijd werd een overeenkomst getekend tussen Bibliotheken Eemland en de Bijzondere Collecties over samenwerking op het gebied van de gastronomie.

Grootste gastronomische collectie in Nederland

Enkele jaren geleden werd al de Gastronomische Bibliotheek Amsterdam (gevormd door Johannes van Dam, Joop Witteveen en Bart Cuperus) ondergebracht bij de Bijzondere Collecties. Nu wordt opnieuw een belangrijke culinaire bibliotheek aan de Collectie Gastronomie toegevoegd. Deze is nu de grootste Nederlandse verzameling op dit gebied en behoort tot de belangrijkste gastronomische bibliotheken in Europa. Vrijwel alle belangrijke Nederlandse kookboeken van de zestiende tot en met de negentiende eeuw zijn er te vinden, maar ook boeken over voedingsleer, huishoudkunde, tafelversiering, wijn, etiquette en talloze andere (w)etenswaardige onderwerpen.

De toevoeging van de boeken uit de bibliotheek van het Culinair Museum Amersfoort is belangrijk omdat hierdoor behalve een aantal bijzondere Nederlandse kookboeken ook ongeveer zevenhonderd buitenlandse kookboeken zijn verworven die onderzoek naar de internationale geschiedenis van de gastronomie mogelijk maken.

Beeld: Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed, en Erno de Groot, directeur Bibliotheken Eemland, bezegelen de overdracht.