21.05.2019 Nieuws

Binnenkort te zien: Amsterdam, creatieve stad 1600–1900

Vanaf 12 juli is een nieuw onderdeel van de collectiepresentatie 'Van Nijl tot Amstel' te zien: Amsterdam, creatieve stad 1600–1900.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Van Nijl tot Amstel

Sinds begin dit jaar zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam samen verder gegaan onder de naam 'Allard Pierson': het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de universiteit. Het Allard Pierson werkt in 2019 aan de nieuwe collectiepresentatie Van Nijl tot Amstel, een cultuurhistorisch verhaal dat loopt van 10.000 voor Christus tot nu. Van Nijl tot Amstel is ingedeeld in tien tijdvakken. Op dit moment zijn er zes tijdvakken geopend die gaan over de klassieke oudheid. Vanaf 12 juli is in het museum ook een vaste expositie over de creatieve stad Amsterdam tussen 1600–1900 te zien. Hiermee openen er drie nieuwe tijdvakken: Amsterdam wereldstad 1600–1700Het stadse leven 1700–1800 en De opkomst van de moderne stad 1800–1900.

Creatieve stad

De presentatie begint met de zeventiende eeuw, wanneer Amsterdam is uitgegroeid tot het wereldcentrum van handel en nijverheid en de kunsten. Schrijvers, dichters, kaartenmakers, illustratoren en drukkers profiteren van die bloei, maar de keerzijde is uitbuiting en onderdrukking. In de achttiende eeuw eindigt de economische bloeitijd. De opkomende burgerij en idealen vanuit de Verlichting stimuleren de cultuur, en de elite wisselt kennis uit op het gebied van toneel, literatuur, wetenschap en kunst. In de negentiende eeuw groeit de stad verder als gevolg van de opkomende industrialisering. Burgers krijgen meer vrije tijd en vormen maatschappelijk betrokken organisaties. Emancipatie- en anti-slavernijbewegingen komen op. De boekproductie en grafische vormgeving bloeien, en het Amsterdamse Athenaeum Illustre wordt de Universiteit van Amsterdam.

In Amsterdam, creatieve stad 1600–1900 zie je topstukken zoals manuscripten en brieven van onder anderen Spinoza, Vondel en Multatuli, godvruchtige én opstandige boeken, verbluffend gedetailleerde prenten en letterproeven, eeuwenoude atlassen in opvallend frisse kleuren, kookboeken en een geschilderd herbarium. 

Te zien vanaf 12 juli 2019

Vanwege de lichtgevoeligheid en de gewenste beschikbaarheid voor onderzoek worden werken op papier en diverse andere objecten elke drie maanden gewisseld.

Beeld: 'De Schouwburg van Amsteldam en zyn Oude en Nieuwe Tooneelen beschreeven' Met aquarellen op uitklapplaten (1738)