20.04.2018 Nieuws

Bijzondere Collecties UvA verwerft uniek Amsterdams vriendenboek

De Universiteit van Amsterdam heeft het album amicorum (vriendenboek) van de Amsterdammer Conrado Pestalozzi Camerling verworven. Het bevat een uitzonderlijk groot aantal inscripties, waarvan er veel geïllustreerd zijn. Het album is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties van de UvA.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Uitgebreid netwerk

Na een studie rechten in het Duitse Rinteln verwierf de Amsterdammer Conrado Pestalozzi Camerling (1721–1781) een vaste plek in de bestuurlijke en culturele bovenlaag van zijn geboortestad. Hoe groot zijn netwerk was, is af te lezen aan zijn album amicorum, waarin hij met veel toewijding inscripties en creatieve bijdragen verzamelde van vrienden, familie en kennissen.

Meer dan veertig jaar, van zijn studententijd tot aan zijn dood, hield Conrado zijn album bij. Naast bijdragen van studiegenoten in Rinteln bevat het betuigingen van vriendschap van notabelen uit Amsterdam en andere Hollandse steden. Het langwerpige boekje telt meer dan driehonderd inscripties, waarvan er veel vergezeld gaan van een familiewapen of een tekening in waterverf of inkt.
 

Bijdrage van Cornelius Ascanius van Sijpesteijn. Haarlem, 1772. Van Sijpesteijn bezingt zowel de vriendschap als zijn geboortestad Haarlem. Op de tekening het wapen van de familie Van Sijpesteijn samen met het wapen van Haarlem en portretjes van twee vermaarde Haarlemmers: Laurens Janszoon Coster en Kenau Simonsdochter Hasselaer.

Beroepskunstenaars

De tekeningen zijn gevarieerd en vaak van hoog niveau. Meer dan eens zijn er beroepskunstenaars voor ingeschakeld. Verschillende tekeningen laten vrolijke of romantische tafereeltjes zien. Geen van de circa tweehonderd alba amicorum die in de Bijzondere Collecties aanwezig zijn is zo rijk gevuld en veelzijdig als dat van Pestalozzi Camerling.

Het album kon worden aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt Fonds, door het Amsterdams Universiteitsfonds en door de Vrienden van de Bijzondere Collecties.