30.06.2022 Nieuws

Bibliotheek Arnold Heertje naar het Allard Pierson

Het Allard Pierson heeft de economische bibliotheek van Arnold Heertje van de Stichting tot Beheer van de Heertje Bibliotheek gekregen als schenking. Arnold Heertje was econoom en verzamelaar van oude boeken. De schenking omvat zo’n 3300 klassieke gedrukte werken, van de 16de tot en met de 20ste eeuw.

Econoom Arnold Heertje (1934-2020) stamde uit een Joods gezin uit Breda en dook tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn familie onder in Arnhem. Hij studeerde in 1956 cum laude af in economie aan de Universiteit van Amsterdam. Heertje schreef in 1962 De kern van de economie, een lesboek aan de hand waarvan generaties scholieren van eerst de hbs, en later de havo en het vwo hun economielessen volgden. Het laatste exemplaar van deze lesmethode verscheen in 2015. In 1964, op zijn dertigste, werd hij hoogleraar staathuishoudkunde aan de UvA. Van 1997 tot en met 2005 was hij ook bijzonder hoogleraar economische geschiedenis aan de UvA. Daarnaast schreef hij verschillende populairwetenschappelijke boeken, wetenschappelijke artikelen en talloze columns en opiniestukken in onder andere Het Parool. Arnold Heertje was een veelgevraagd spreker voor radio en televisie.

Arnold Heertje was een liefhebber en verzamelaar van oude boeken over economie. Een aantal beroemde titels uit zijn bibliotheek zijn Bernard de Mandeville’s The fable of the bees (1714), Adam Smith’s The wealth of nations (1776), David Ricardo’s Principles of political economy (1817), Thomas Malthus’ An essay on the principle of population (1798).

Door de bibliotheek onder te brengen bij het Allard Pierson kunnen studenten, onderzoekers en belangstellenden de bibliotheek raadplegen en is het behoud en de toegankelijkheid voor de toekomst gegarandeerd. De schenking past in de uitgebreide verzameling van de Universiteit van Amsterdam, met onder andere deelcollecties op het gebied van boekwetenschappen, uitgeverijen, medische wetenschap, computerkunde en andere collecties die de wetenschap dienen en de maatschappij duiden.

Bas Jacobs, hoogleraar Economie aan de VU en bestuurslid bij De Stichting tot Beheer van de Heertje Bibliotheek: “De Stichting tot Beheer van de Heertje Bibliotheek is vereerd en dankbaar dat het Allard Pierson, dat de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam beheert, de bibliotheek in zijn collecties wil opnemen. Als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek is gegarandeerd dat de bibliotheek bijeenblijft, wordt gecatalogiseerd en wordt ontsloten voor wetenschap en publiek.”

Els van der Plas, directeur van het Allard Pierson: “Het Allard Pierson is heel verheugd met deze waardevolle en prestigieuze collectie. Economie raakt aan alles wat we doen. Daarover is in onze collecties veel informatie te vinden zoals bijvoorbeeld de Romeinse muntencollectie, 16de-eeuwse zeemansgidsen, pamfletten en prenten uit de 17de eeuw die ingaan op economische omstandigheden en diverse archieven zoals dat van de econoom Pieter Hennipman. Met deze aanwinst is economie binnen onze collecties verder verdiept. Samen met de Faculteit Economie willen we met de Collectie Heertje een nieuwe groep studenten en onderzoekers binden aan het Allard Pierson.”