16.05.2019 Nieuws

50 jaar geleden: Bezetting van het Maagdenhuis

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat een groep links georiënteerde studenten van de Universiteit van Amsterdam het Maagdenhuis bezetten. In het Museumcafé is op twee schermen een selectie foto's te zien die terugblikken op de roerige dagen van de bezetting.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson

Brandstof voor de bezetters

De belangrijkste eis van de bezetters was meer inspraak in het universiteitsbestuur – geheel naar de geest van de tijd. Al snel werd de politie ingeschakeld, die de bezetters probeerde uit te drijven door alle toegangen te versperren. Het idee was dat ze vanzelf honger en dorst zouden krijgen. Maar de studenten vonden daar wat op: ze maakten een luchtbrug naar de naastgelegen Universiteitsbibliotheek en smokkelden zo hun levensmiddelen naar binnen.

Doel bereikt: een democratischer bestuur

In de hal van het Maagdenhuis werd het ene debat na het andere gevoerd en via radiozender “De Vrije Maagd” zonden de bezetters uit. Het waren onrustige dagen. In de omgeving van het Spui braken protesten en rellen uit, de politie zette waterkanonnen en wapenstok in. Al met al deden er ongeveer 700 studenten mee aan de opstand. Op 21 mei maakte de politie een hardhandig einde aan de bezetting. Kort daarna baande de nieuwe Wet Universitaire Bestuurshervorming de weg voor een democratischer universiteitsbestuur, in lijn met de eisen van de bezetters.

Nostalgisch voorbeeld voor volgende generaties

De bezetting kreeg in de loop der tijd een epische status onder (aankomende) studenten. Latere generaties grepen hier dan ook nog regelmatig op terug: zo waren er Maagdenhuisbezettingen in 1978, 1980, 1986, 1990, 1993, 1996, 2005 en meest recent in 2015. In 2016 heeft het College van Bestuur het Maagdenhuis verruild voor het Roeterseiland.

Foto: Erik Koch