21.12.2009 Nieuws

Arie van den Berg schenkt collectie populair drukwerk aan Bijzondere Collecties UvA

Op 18 december is het eerste deel van de omvangrijke collectie populair drukwerk van de Amsterdamse verzamelaar Arie van den Berg overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen het Allard Pierson.

Op vrijdag 18 december is het eerste deel van de omvangrijke collectie populair drukwerk van de Amsterdamse verzamelaar Arie van den Berg overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Onder de noemer 'populair drukwerk' rekenen we de centsprenten, almanakken, volksboeken en vele andere genres die vanaf de zestiende eeuw een grote populariteit genoten bij brede lagen van de bevolking. Het betreft veelal uiterst zeldzame publicaties, die weliswaar in grote aantallen werden gedrukt, maar waarvan maar heel weinig exemplaren de eeuwen hebben getrotseerd.

Van liefdeslessen tot devotieboeken

Op termijn wil Van den Berg zijn gehele collectie onderbrengen bij de Bijzondere Collecties; de huidige schenking omvat het verhalend, historisch en praktisch informatief drukwerk. Dat varieert van humoristische liefdeslessen in een Amsterdamse uitgave van De Wegwijzer der Minnaars en Minnaressen tot een ruime selectie katholieke devotieboeken. Beroemde verhalen zoals dat van de Vier Heemskinderen zijn in vele tientallen uitgaven vertegenwoordigd, zowel in het Nederlands als in het Frans, Duits, Engels en andere talen. De collectie weerspiegelt daarmee een belangrijk deel van de Europese populaire cultuur. De Bijzondere Collecties zijn bijzonder verguld met de schenking, waarmee de collectie van de Universiteitsbibliotheek een nog rijkere bron wordt voor onze kennis van het dagelijkse leven van 'de gewone man en vrouw' in vroeger tijden.

Rasverzamelaar en schrijver

Arie van den Berg (Alkmaar, 1948) is dichter, poëziecriticus, inhoudelijk adviseur van Schrijversvakschool Amsterdam en rasverzamelaar. Zijn belangstelling voor populair drukwerk leidde onder meer ook tot publicatie van de essaybundels Van binnen moet je wezen (1989), Hier komt Urbanus bij een hoer (1993) en Kikkers, muizen en nieskruid (1999).

Beeld: Populair drukwerk uit de collectie van Arie van den Berg.