01.11.2023 Nieuws

Archief van theatermaker Hans Croiset overgedragen aan het Allard Pierson

Op 31 oktober 2023 is het omvangrijke toneelarchief van Hans Croiset (Amsterdam, 15 oktober 1935) officieel overgedragen aan het Allard Pierson. Daarmee maakt het nu deel uit van de collecties uitvoerende kunsten van het Allard Pierson, die de geschiedenis van de podiumkunsten in Nederland beslaan.

Croiset heeft de afgelopen 70 jaar een lange reeks van uiteenlopende functies bekleed. Naast acteur in en regisseur van meer dan 150 producties, gaf hij leiding aan verschillende gezelschappen. Zo richtte hij in 1973 het theatergezelschap Publiekstheater op, dat in 1987 fuseerde met Toneelgroep Centrum tot Toneelgroep Amsterdam. Ook werd onder zijn artistieke leiding in 1988 het Nationale Toneel opgericht. In 2022 sloot Hans Croiset zijn carrière af.

Het is begonnen met één plakboek
Vanaf het begin van zijn carrière bewaarde hij, zoals gebruikelijk, knipsels en programma’s. Een eerste plakboek werd gevuld. Al snel gaf hij elke productie een eigen doos. Een paar jaar later legden theaterliefhebbers Corry en Jan de Krijger, die bij vrijwel alle voorstellingen in de zaal zaten, ook een archief aan. Vanaf 2010 wisselden zij met Hans Croiset ervaringen uit over het archiefmateriaal en vulden elkaar aan. Voor de overdracht van het gezamenlijke archief aan het Allard Pierson is uiteindelijk alles gesorteerd, gedocumenteerd en opgeborgen. Na verwerking en invoering kan zo een nieuwe generatie theatermakers en publiek en studenten kennis nemen van en onderzoek doen naar het werk van Hans Croiset.