22.09.2009 Nieuws

Archief de Gouden Ganzenveer naar de Bijzondere Collecties

Het Allard Pierson verwerft het archief van Stichting De Gouden Ganzenveer.

Sinds 1 januari 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties samen Allard Pierson.

Stichting De Gouden Ganzenveer heeft haar archief overgedragen aan de Bijzondere Collecties.

De Gouden Ganzenveer is een prijs die – zo mogelijk jaarlijks – toegekend wordt aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. De Gouden Ganzenveer werd voor het eerst uitgereikt in 1955, bij het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond. Tot 2000 hebben achttien personen en instellingen de prijs toegekend gekregen.

Jan Geurt Gaarlandt en Steph Scholten bezegelen de overdracht van het archief van Stichting De Gouden Ganzenveer.
Jan Geurt Gaarlandt, bestuursvoorzitter van Stichting De Gouden Ganzenveer, en Steph Scholten, directeur Erfgoed van de UvA, bezegelen de overdracht. Foto: Annechien Visser.

In 2000, na het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers en de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers in het nieuwe Nederlandse Uitgeversverbond, werd de prijs ondergebracht in een aparte stichting. Sindsdien is de Gouden Ganzenveer ‘nieuwe stijl' uitgereikt aan acht laureaten: Michaël Zeeman, Jan Blokker, Kees van Kooten, Maria Goos, Peter van Straaten, Tom Lanoye, Joost Zwagerman en Adriaan van Dis.

Het archief bevat correspondentie, notulen, foto's, publicaties en andere stukken en documenten met betrekking tot de Gouden Ganzenveer ‘nieuwe stijl', aangevuld met foto's uit de periode van de Gouden Ganzenveer ‘oude stijl'.

Beeld: Boekje bij de uitreiking van de Gouden Ganzenveer 2008 aan Joost Zwagerman. Ontwerp: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam.