17.12.2020 Nieuws

Allard Pierson onderdeel van Podiumkunsten.net

Podiumkunst.net is het nieuwe netwerk en platform voor digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten.

Het netwerk brengt digitale samenwerking tot stand tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven. Het platform maakt (de relaties tussen) hun collecties beter zichtbaar en vindbaar en wil een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek.

De initiatiefnemers van Podiumkunst.net zijn Stichting Theater in Nederland, Allard Pierson - de collecties van de Universiteit van Amsterdam, Stichting ter Bevordering van Podiumkunsten in Nederland/ Theaterkrant, Nederlands Jazz Archief, Stichting Omroep Muziek, Muziekweb en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De Minister heeft het positieve advies van de Raad van Cultuur overgenomen. Hiermee kan Podiumkunst.net van start. 

Historisch besef

Binnen de podiumkunsten is enthousiast gereageerd. Annet Lekkerkerker, Vice-voorzitter College van Bestuur, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en oud-directeur Holland Festival: ‘Theater en muziek zijn levende kunstvormen, maar ook immaterieel cultureel erfgoed. Ze dragen bij aan onze identiteitsvorming, net als ambachten en rituelen, literaire en beeldende uitingen. Podiumkunst.net is een belangrijk nieuw initiatief dat de rijke geschiedenis van theatervoorstellingen en muziekuitvoeringen voor velen openstelt.’  

Zanger en acteur Edwin Rutten: ‘Uren, dagen, maanden, jaren aan creativiteit liggen in laden en kasten. Wees zuinig op dit geestelijk erfgoed. Laat nieuwe generaties zich digitaal verwonderen over wat er gepresteerd is in ons gezamenlijk verleden. Historisch besef.’

Nationale Strategie

Het nieuwe digitale platform levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed die is opgesteld door het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door samenwerkende instellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De strategie is erop gericht erfgoed digitaal toegankelijk te maken, met als centraal doel het actieve gebruik door publiek en makers. De focus ligt hierbij op digitalisering, maar bovenal op het in een collectief netwerk samenbrengen van erfgoedpartijen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en de creatieve industrie.

Erfgoed levend houden

Door kennis en collecties te bundelen, is Podiumkunst.net een stimulans voor kunstenaars om bezig te zijn met erfgoed en zich actief te verhouden tot het verleden van hun discipline. Podiumkunst.net richt zich daarbij specifiek ook op studenten aan de kunstvakopleidingen. Zo wil Podiumkunst.net het erfgoed van de podiumkunsten levend houden.

2021

Podiumkunst.net begint onder meer met het ontwikkelen van de technische infrastructuur en het initiëren van inhoudelijke projecten met betrekking tot bewustwording van het belang van het digitaliseren van erfgoed. Een ander doel is het samenbrengen en ondersteunen van instellingen in de sector. Concrete projecten worden binnenkort op de website bekendgemaakt. Al eerder besloot de minister van Cultuur het behoud en beheer en ontsluiting van deze collecties te willen opnemen in de Basisinfrastructuur 2021-2024.

Colllectie Uitvoerende kunsten

Het Allard Pierson heeft een rijk archief op het gebied van Geschiedenis van de uitvoerende kunsten. In 2012 werd de collectie van het Theater Instituut Nederland aan de universiteitsbibliotheek overgedragen. Zo kwamen materialen uit alle theater- en dansgenres vanaf de zeventiende eeuw bij het Allard Pierson in beheer.De muziekcollectie loopt van bladmuziek uit de zeventiende eeuw tot digitale streams uit eenentwintigste eeuw. In collecties bevinden zich oude, klassieke en hedendaags gecomponeerde muziek naast  pop, jazz en geïmproviseerde muziek. Deze komen uit de historische collectie van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst en uit collecties met hedendaags gecomponeerde muziek van Gaudeamus (Muziekweek)  en Donemus en de collecties van het Nederlands Jazz Archief en het voormalig Nederlands Pop Instituut.