28 Augustus

Summerschool: Wetenschap in actie

Aanmelden
  • Datum 28 augustus
  • Tijd 09:30 - 12:30
  • Prijs €50

Communicatie van wetenschappelijke resultaten en onderwijs in wetenschap werd voor de negentiende eeuw gedragen door boeken en manuscripten. De argumentatie begon vaak al op de titelpagina, in de opdracht of in de voorrede, waarin de auteur zijn functies, connecties en eerdere prestaties etaleerde. Dat is bijvoorbeeld de strategie die Simon Stevin gebruikt om zijn Wisconstige Gedachtenissen naar voren te brengen: op de titelpagina plaatst hij zichzelf onder het patronaat van prins Maurits en laat hij een embleem aanbrengen dat hij zelf heeft laten maken om zijn wetenschappelijke bijdragen in beeld te vertalen. Met voorbeelden van publicaties en manuscripten uit de bibliotheek van het Koninklijk Wiskundig Genootschap kunnen de deelnemers aan de workshop zelf ervaren hoe wetenschappers van het verleden hun onderzoekresultaten met vakgenoten en met een breder publiek deelden.

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap werd opgericht in 1778, en was vrijwel vanaf het begin ook de vroege geschiedenis van haar vakgebied – dat zij zeer breed opvatte – aan het verzamelen. De collectie is in beheer van het Allard Pierson.

Danny Beckers is universitair docent wetenschapsgeschiedenis aan de VU. Hij onderzoekt onderwijs in wiskunde en informatica in de tweede helft van de twintigste eeuw. Zijn interesse voor vroegmoderne en moderne wetenschapsgeschiedenis komt voort uit zijn functie van “inspecteur van de boekerij” van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

 

Aanmelden
  • Datum 28 augustus
  • Tijd 09:30 - 12:30
  • Prijs €50