18 Juni

Live opgraving Op zoek naar een bijzondere tuin

  • Datum 18 juni
  • Tijd 11:00 - 16:00
  • Prijs Vrij toegankelijk

Tijdens de Nationale Archeologiedagen kun je op zondag 18 juni bij het Allard Pierson live meekijken bij een opgraving in de binnentuin. Hier, aan het voormalige Binnengasthuis, bevond zich van 1664 tot 1682 de Hortus Medicus, de voorloper van de huidige Hortus. Maar waar precies? En welke planten stonden erin?

Over de geschiedenis van de Hortus is veel geschreven, maar over de achttien jaar dat deze in het Binnengasthuis was gevestigd, is weinig bekend. Zo is niet bekend waar precies de hortus zat, want het complex kent verschillende plaatsjes en tuinen. Ook is onduidelijk wie de tuin onderhield, welke planten er stonden en wat er na vertrek met de binnentuin gebeurde. In een verkennend onderzoek gaat het Allard Pierson in samenwerking met archeologen van Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam op zoek naar sporen van deze bijzondere tuin.

Geschiedenis van de Hortus
Tot 1664 beheerde Johannes Snippendaal in het Reguliershof een indrukwekkende tuin met een verwarmde plantenkas en met wel tweeduizend plantensoorten, waaronder ook sierplanten en medicinale planten. Op basis van de planten brouwden de chirurgijns en apothekers van de stad hun medicijnen. Toen de hortus verhuisde naar het Gasthuiscomplex, was er naar verluid niet genoeg plek, en beperkte de tuin zich tot de medicinale planten. Na 1682 ging de tuin naar de plek van de huidige Hortus Botanicus in de Plantage.

Programma

11.00 uur – 16.00 uur doorlopend: meekijken met de graafwerkzaamheden en toelichting archeologen Gemeente Amsterdam en ACASA in de binnentuin, archeobotanische vondsten uitzoeken in de ArcheoHotspot.
12.00 uur Lezing Romeinse stadstuinen in Pompeji door Gemma Jansen, mediterraan archeoloog
12.45 uur Lezing Archeobotanie door Anja Fischer, specialist archeobotanie
14.30 uur Lezing Romeinse stadstuinen in Pompeji door Gemma Jansen, mediterraan archeoloog
15.15 uur Lezing Archeobotanie door Anja Fischer, specialist archeobotanie
16.00 uur Afsluiting

De toegang tot de opgraving in de binnentuin en de lezingen is gratis. Voor bezoek aan het Allard Pierson is een ticket nodig. De binnentuin is te bereiken via de ingang onderzoekszaal aan de Oude Turfmarkt 129. 

 

Stadsarchief Amsterdam. Ingekleurde plattegrond van het St. Pieters Gasthuis, begrensd door Kloveniersburgwal, Nieuwe Doelenstraat, Rokin en Oude Turfmarkt, Grimburgwal en Oudezijds Achterburgwal. Opgemeten en getekend door Johannes Schilling in 1777 en gegraveerd door Caspar Philips Jacobsz. in 1786.

  • Datum 18 juni
  • Tijd 11:00 - 16:00
  • Prijs Vrij toegankelijk