26 November

Gearchiveerd: Jacob Israël de Haanlezing

Aanmelden
  • Datum 26 november
  • Tijd 16:00 - 18:00
  • Prijs gratis
“1919 – een beslissend jaar voor Jacob Israël de Haan”
met medewerking van Mohammed Benzakour, Job Cohen en Ron Mesland 1919, een jaar vol veranderingen voor De Haan. Weg uit Nederland, vast in Jeruzalem. Direct al aan het begin van zijn Palestijnse periode ontzaglijke wroeging en heimwee, meteen ook spijt van z’n vergissing in de nieuwe bestemming. “Ik ben bang voor mijn verleden, want dat kan ik niet vergeten. Ik ben bang voor de toekomst, want die kan ik niet vermijden. Dus ik leef in het heden als een koorddanser op eene draad.” Maar ook het jaar waarin hij zijn talent voor feuilleton en kwatrijn ontdekte en oog in oog kwam met de ezeltjes, de knaapjes, de straatjes en de streken van een ‘onwelwillend’ land. Mohammed Benzakour, Job Cohen en Ron Mesland maken een keuze uit de bijna vierhonderd feuilletons en duizend kwatrijnen waarmee de Haan een begin maakte. Ron Mesland is componist en tekstschrijver, oorspronkelijk opgeleid als jazz-zanger aan het Sweelinck conservatorium. Hij werkt sinds begin dit jaar aan een cyclus van liederen en kwatrijnen van Jacob Israël de Haan, in de traditie van Schubert en Poulenc. Vanmiddag een voorproefje en hoe hij erbij is gekomen om poëzie van de Haan op muziek te zetten. Job Cohen is jurist en politicus, bekend als oud-burgemeester van Amsterdam, als oud-staatssecretaris en emeritus hoogleraar in Maastricht en Leiden. Over zijn politieke denkbeelden gaat het boek Binden. Veel waardering krijgen de luisterboeken die hij insprak van auteurs als Geert Mak, Murat Isik, Multatuli en Nescio. Mohammed Benzakour is socioloog, publicist en literator van een oeuvre dat in Nederlandse en Arabische contreien speelt, zoals De Koning Komt (2015) en Tien op een Ezel (2018). Hij leest een keuze voor uit eigen werk en uit de Palestijnse jaren van de Haan.
Programma
16.30 Opening Marita Mathijsen, introductie Ron Mesland 16.35 Ron Mesland begint met kort stuk uit 'Aan eenen jongen visscher' daarna legt hij uit hoe hij bij de poëzie van Jacob Israel de Haan is gekomen, en hoe hij op het idee van gedichten op muziek zetten kwam. Dan zingt hij: Een matroos. 16.45 Eerste voorlezing. Mohammed Benzakour 16.55 Tweede voorlezing. Job Cohen 17.05 Ron Mesland zingt over Troost, met uitleg over de intentie daarvan 17.10 Derde voorlezing. Mohammed Benzakour 17.20 Ron Mesland zingt: Herdenking. 17.30 Afsluiting
Aanmelden
  • Datum 26 november
  • Tijd 16:00 - 18:00
  • Prijs gratis