Open Kaart – primair onderwijs

Red je reet, red de planeet - Workshop bij de tentoonstelling Open kaart - van atlas tot streetmap

Het Allard Pierson biedt een interactief educatieprogramma bij de tentoonstelling Open Kaart – van atlas tot streetmap voor de groepen 6, 7 en 8 uit het basisonderwijs. Je gaat op wereldreis in de tentoonstelling en volgt daarna  een inspirerende workshop.

Red je reet, red de planeet!
Tijdens de rondleiding gaan de leerlingen onder begeleiding van een museumdocent op expeditie, waarbij ze kennis maken met talrijke bijzondere kaarten uit het verleden en heden. Ze reflecteren bijvoorbeeld op thema’s als: oorlog en conflict, slavernij en klimaatverandering en discussiëren aan de hand van stellingen over verschillende dilemma’s. Historische kaarten en atlassen zijn mooi om naar te kijken en geven ons inzicht in topografie en geschiedenis. Maar welke verhalen gaan er achter de kaarten schuil? Vanuit positieve en minder positieve verhalen speelt het Allard Pierson ‘open kaart’.

In de daaropvolgende workshop wordt de link met de actualiteit gelegd. Hoe zijn onze voorouders met elkaar en de aarde omgegaan? Wat zouden we anders doen? Wat hetzelfde? De leerlingen discussiëren erop los en denken na over hun eigen ideale wereld. Vervolgens werken de leerlingen in groepjes aan coupletten voor de ‘Red de wereld Rap’. Ze doorlopen het maakproces van idee tot de uitvoering van de Rap. Uiteindelijk voeren de leerlingen hun zelfgemaakte rap aan elkaar op, waarin ze hun nieuwe wereld presenteren. In deze workshop zijn de kinderen de baas!

Kom langs!

Vanaf dinsdag 14 maart 2023 kan je met je schoolklas het educatieprogramma bij de tentoonstelling Open Kaart volgen. Wij sturen je een lesbrief en enthousiasmerende les ter voorbereiding. Het programma ‘wereldreis’ van Amnesty International maakt onderdeel uit van de voorbereidende les. Het is ook mogelijk om een kort programma te volgen. Neem voor meer informatie contact op met educatie@allardpierson.nl.

Duur: 90 minuten (kosten € 160,-)
Verkorte versie: 60 minuten (€ 120,-)

‘Red je reet, red de planeet’ is tot stand gekomen in samenwerking met Amnesty International