Allard Pierson Atelier: Climate changers, impact makers

Schuilt er een ware kunstenaar in jou? Hou je je bezig met natuur en klimaat? Meld je klas dan aan voor Climate changers, impact makers.

In het Allard Pierson Atelier: Climate changers, impact makers brengen leerlingen, onder begeleiding van een museumdocent, een bezoek aan de tentoonstelling De roep van de o’o. Natuur onder druk. Ze richten zich op de wonderen van de natuur, biodiversiteit en de impact van de klimaatcrisis. Ze reflecteren op erfgoed en hedendaagse kunst en denken na over wat deze kunnen bijdragen aan een gezondere wereld. Vervolgens maken ze in het Allard Pierson Atelier een eigen kunstwerk.

Praktische informatie:
Doelgroep: alle leerjaren en richtingen voortgezet onderwijs
Duur: 90 minuten
Prijs: €140 per 15 leerlingen
Kerndoelen: Nederlands, kunst en cultuur, mens en natuur, mens en maatschappij, burgerschap
Begeleiders: Per klas minimaal 2 begeleiders

Boek dit programma