Geschiedenis van het boekenvak

De ontwikkeling van het boek van de klassieke oudheid tot aan het digitale tijdperk.

Dit verzamelgebied bevat manuscripten, boeken en archieven van uitgeverijen en boekhandels, drukkerijen en lettergieterijen, antiquariaten en veilinghuizen. Het gaat om de technische aspecten van de boekproductie én om de geschiedenis van de handel in boeken. De nadruk ligt op Nederland en op de periode na 1800.

Het verzamelgebied Boek- en bibliotheekgeschiedenis geeft een beeld van de ontwikkeling van het boek van de klassieke oudheid tot aan het digitale tijdperk. Van oudsher verzamelt het Allard Pierson literatuur op het gebied van de boekwetenschap. Daarnaast beheert het Allard Pierson archieven en verzamelingen met betrekking tot de geschiedenis van het boekenvak. De meeste vinden hun oorsprong in de Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, tegenwoordig Bibliotheek van het Boekenvak geheten. In 1958 werd deze bibliotheek in bruikleen gegeven.

De Bibliotheek van het Boekenvak, in 1845 opgericht door de boekhandelaren J.L.C. Jacob en Frederik Muller, omvat vele tienduizenden boeken en drukwerken. In de loop der tijd zijn deze aangevuld en uitgebreid  met archieven van uitgevers, drukkers, boekbinders, boekhandels, veilinghuizen en antiquariaten. Ook beheert het Allard Pierson catalogi die uitgeverijen, boekhandels, veilinghuizen en antiquariaten uitgaven om boeken te verkopen.

Inmiddels beslaat dit verzamelgebied meer dan vijf kilometer plankruimte met tijdschriften, affiches, bedrijfsarchieven, monografieën, letterproeven en meer. Het verzamelgebied Boek- en bibliotheekgeschiedenis is nauw verbonden met het verzamelgebied Grafische vormgeving en typografie, waartoe de productie en vormgeving van boeken behoren.

Collectiespecialist

drs. Jos van Waterschoot
E-mailadres: j.a.m.vanwaterschoot@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 60 23
UvA-medewerkerspagina: Jos van Waterschoot