Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam

Het Allard Pierson is het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam.  Een collectie over de geschiedenis van de universiteit is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van.

De collecties universiteitsgeschiedenis   zijn de weerslag van onderwijs, onderzoek en de academische rituelen aan de Universiteit van Amsterdam (sinds 1877) en haar  voorganger het Athenaeum Illustre (1632).   Deze verzameling is begonnen  metde de collectie portretten van beroemde  en geleerde mannen  – zoals Erasmus, Vondel, Vossius en Barlaeus – die Gerardus van Papenbroeck in 1743  aan het Athenaeum Illustre schonk . In 1916 kwam daar een verzameling bij van Clio, een dispuut voor geschiedenisstudenten  Deze verzameling bestaat voor een belangrijk deel uit redes, oraties en levensberichten van hoogleraren, studentenalmanakken, portretprenten, topografische prenten (in 1888 circa driehonderd stuks), insignes en penningen. Deze collectie heeft hoofdzakelijk betrekking op de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en het Athenaeum.  In de loop der jaren is deze collectie uitgebreid met foto’s, archieven, collegedictaten, instrumenten, onderwijsmodellen, foto’s, onderwijsdia’s etcetera.

De collecties Universiteitsgeschiedenis  vormen een bron voor  onderzoek naar de geschiedenis van het onderwijs , onderzoek en studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam. Op de faculteiten zijn hoogleraarportretten, beelden  en ander universitair erfgoed te zien. Ook  worden  de collecties regelmatig ingezet voor  de promotie van de Universiteit van Amsterdam, vooral tijdens universitaire lustra.

Collectiespecialist

E-mailadres: e.boeles@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 35 76
UvA-medewerkerspagina: Esther Boeles