Geschiedenis van de uitvoerende kunsten

Van maskers en kostuums tot poppen, affiches, maquettes en miniatuurtheaters.  

Dans, theater en muziek behoren tot de uitvoerende kunsten. In dit verzamelgebied bevinden zich uitbundige collecties die een kleurrijk beeld geven van de geschiedenis van de podiumkunsten. Met name muziek, toneel, dans en circus zijn goed vertegenwoordigd. Een kleiner deel is gewijd aan cabaret, opera, operette, musical, mime en poppenspel.
Dankzij de belangstelling voor Nederlandse letterkunde namen bibliothecarissen al vroeg toneelstukken op in de Stadsbibliotheek van Amsterdam, de voorloper van de Universiteitsbibliotheek. In de negentiende eeuw werd de collectie aangevuld met belangrijke schenkingen en aankopen van oude toneelstukken en –programma’s.  

Schouwburginterieurafbeelding van Vorstelijke Loge in Amsterdamse Schouwburg door J. Smit naar S. Fokke (obj.nr. g001942.000)

Theater

In 2012 werd de collectie van het Theater Instituut Nederland aan de universiteitsbibliotheek overgedragen. Zo kwamen materialen uit alle theater- en dansgenres vanaf de zeventiende eeuw bij het Allard Pierson in beheer. Het gaat om meer dan een half miljoen objecten: van maskers en kostuums tot poppen, affiches, maquettes en miniatuurtheaters. De eigenaar van deze collectie is Stichting TiN, zie https://tin.nl/ 

Maria Stuart, Haagse Comedie, 17-4-1954.

Muziek

De muziekcollectie loopt van middeleeuwse handschriften en gedrukte muziek uit de zestiende eeuw tot digitale streams uit de eenentwintigste eeuw en bevat klassieke en hedendaags gecomponeerde muziek naast pop, jazz en geïmproviseerde muziek. Deze komen uit de historische collectie van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en uit collecties met hedendaags gecomponeerde muziek van Gaudeamus (Muziekweek) en Donemus en de collecties van het Nederlands Jazz Archief en het voormalig Nederlands Pop Instituut.

Geluidband met daarop een opname van het Concert van Sonny Rollins op het Jazzfestival in Laren in 1973. Foto Foppe Schut.

Circuserfgoed

De circuscollectie is samengesteld uit privécollecties van verzamelaars en instellingen die door de eeuwen heen circuserfgoed hebben opgeslagen. Het is een ‘levende’ collectie die digitaal wordt ontsloten op de website www.circusmuseum.nl. De collectie bestaat uit affiches, programma’s, foto’s, dia’s, flyers, knipsels en overige documentatie van circusvoorstellingen.

 

Affiche Circus Carré, ontwerp en druk Adolph Friedländer, 1910

Theaterencyclopedie

De Theaterencyclopedie is een online encyclopedie over de Nederlandse theatergeschiedenis. De encyclopedie omvat een database van circa 90.000 gespeelde voorstellingen in Nederland sinds 1751. Tegelijkertijd is de encyclopedie gebaseerd op het Wikipedia-principe: iedereen kan zich aanmelden om zelf informatie toe te voegen. Theatermakers en geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld beeldmateriaal toevoegen aan hun voorstellingen en gegevens aanvullen op (eigen) persoonspagina’s.

Tijdlijn opera op theaterencyclopedie.nl

Tijdlijn opera op theaterencyclopedie.nl

Collectie raadplegen

Meer informatie over onderzoek doen en het raadplegen van de collectie uitvoerende kunsten is te vinden op de pagina over het zoekportaal.

Materiaal uit de theatercollectie is voor iedereen toegankelijk en met een lenerspas te raadplegen in de UvA bibliotheken (uitleenbaar materiaal) en de Onderzoekzaal van Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam of in het depot IWO in Amsterdam Zuid-Oost (materiaal ter inzage).

De theatercollectie is sinds 2017 gevestigd in het IWO boekendepot van de UvA aan de Meibergdreef 29, Amsterdam. Om materiaal te bekijken dat niet transporteerbaar is naar andere locaties van de UB is het mogelijk een afspraak te maken om het materiaal in het depot in te zien. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Het maken van een afspraak kan via TINdepot_ub@uva.nl.

Rondleidingen in het depot voor bijvoorbeeld studenten van theatergerelateerde opleidingen zijn mogelijk (max. 10 personen). Mail daarvoor naar theatercollectie@uva.nl.

Conservatoren

Theater:
Hans van Keulen MA
Telefoonnummer: 020 525 49 98
E-mailadres: j.h.k.vankeulen@uva.nl
UvA-medewerkerspagina: Hans van Keulen
Raadpleeg de theatercollectie via: https://theatercollectie.uva.nl/
Algemene vragen over de theatercollectie naar theatercollectie@uva.nl 

Muziek:
drs. Ditmer Weertman
Telefoonnummer: 020 525 21 05
E-mailadres: d.weertman@uva.nl
UvA-medewerkerspagina: Ditmer Weertman
Raadpleeg de muziekcollectie via: MCN-collecties in UBA

Toonkunstcollectie
Dr. Simon Groot
Telefoonnumer: 020 525 25 49
E-mailadres: S.H.Groot@uva.nl
UvA-medewerkerspagina: Simon Groot
Raadpleeg de toonkunstcollectie via: https://archives.uba.uva.nl/resources/ubainv336