Exacte wetenschappen

De geschiedenis van de exacte wetenschappen laat zien hoe onze kennis zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft.

Door een anatomische atlas uit 1543 open te slaan, wordt heel goed zichtbaar wat onderzoekers uit die tijd wisten en hoe ze dachten over het menselijk lichaam. Maar geschiedenis van de exacte wetenschappen gaat ook over farmacie, economie, wis- en natuurkunde en computers.  

De collectie  

De basis van de exacte wetenschappen bij Allard Pierson werd tegen het eind van de negentiende eeuw gelegd toen er een aantal belangrijke bibliotheekcollecties werd verworven: de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG, bruikleen 1855), het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde (schenking 1877), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP, bruikleen 1881) en het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG, bruikleen 1880). Deze laatste bibliotheek bevat werken over de gehele breedte van de (toegepaste) exacte wetenschappen. De bibliotheek van de KNMG geldt als een van de belangrijkste medisch-historische bibliotheken ter wereld. Door de breedte van de collecties, worden deze vaak gebruikt voor onderzoek naar de geschiedenis van de geneeskunst, de wis- en natuurkunde en andere exacte vakgebieden. 

Ook het Computermuseum op het Science Park in Amsterdam-Oost is sinds 2007 onderdeel van het Allard Pierson. Het Computermuseum toont de vooruitgang in computertechnologie aan de hand van technische en wetenschappelijke elektronische computerapparatuur. Het museum is op aanvraag te bezoeken.

Spierenman, uit: Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica, 1543

Collectiespecialisten

dr. Paul Dijstelberge
E-mailadres: p.dijstelberge@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 2048
UvA-medewerkerspagina: Paul Dijstelberge