Algemene cultuurgeschiedenis

Literatuur, filosofie, gastronomie, muziek, toneel en stripverhalen: met kunst en cultuur kom je dagelijks in aanraking.

Dit verzamelgebied bestrijkt de Europese cultuurgeschiedenis van circa 1500 tot nu. Aan de basis ligt een verzameling zeventiende- en achttiende-eeuws drukwerk uit Amsterdam. Daarbinnen vinden we hoogtepunten als de complete toneel- en auteurscollecties van de dichters Joost van den Vondel en Pieter Cornelisz. Hooft.

De verzameling groeide in omvang en variatie dankzij een grote hoeveelheid schenkingen en bruiklenen. Bijzonder zijn de bruikleencollecties van het Multatuli-Genootchap, het Frederik van Eeden-Genootschap en de Stichting Réveil-Archief. Het Réveil was een negentiende-eeuwse protestantse opwekkingsbeweging, waartoe onder anderen de dichters Willem Bilderdijk en Isaäc da Costa behoorden. Het verzamelgebied werd ook verrijkt met de collectie van het Nederlands Schoolmuseum en met de Gastronomische Bibliotheek. Die bevat uitgaven als Le Pastissier François uit 1655 en De volmaakte Hollandsche keukenmeid uit 1746. Deze werken zijn voorlopers van het moderne kookboek en geven een bijzondere kijk in de eetcultuur van vorige eeuwen.

Aanhangzel van de Volmaakte Hollandsche keuken-meid, Amsterdam, 1746.

Verder bevat het verzamelgebied Algemene cultuurgeschiedenis kinderboeken en -prenten, populair drukwerk zoals almanakken en strips, en een collectie Nederlandse wijsbegeerte. Veel collecties worden nog regelmatig aangevuld. Sommige vormen een ‘levend archief’ zoals het archief van schrijver Arnon Grunberg.

Een tekening uit de strip Dick Bos, aflevering Chicago (1941) van Alfred Mazure.

Collectiespecialisten

Cultuurgeschiedenis van de moderne tijd:

drs. Klaas van der Hoek
E-mailadres: k.vanderhoek@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 24 76
UvA-medewerkerspagina: Klaas van der Hoek

Charlotte Kleyn MA
E-mailadres: c.l.kleijn@uva.nl

drs. Jos van Waterschoot
E-mailadres: j.a.m.vanwaterschoot@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 60 23
UvA-medewerkerspagina: Jos van Waterschoot

Jessie Pietens MA
E-mailadresmailto:j.pietens@uva.nl

 

 

 

 

Cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd:

dr. Katell Lavéant
E-mailadres: k.v.m.p.laveant@uva.nl
UvA-medewerkerspagina: Katell Lavéant