Stage: Archeologische collecties – Grieken en Grootmachten

(English below)

Functie: Stageplaats assistent-conservator archeologische collecties – Grieken en Grootmachten (1000-335 v. Chr.)

Start: Eerste week februari (in overleg)

Student: MA met een achtergrond in Mediterrane archeologie (en museumstudies). Er is geen stagevergoeding mogelijk.

Duur/omvang:  16 uur per week (in overleg)

BegeleidersLaurien de Gelder, conservator van de collecties van de Griekse Wereld en Oude Nabije Oosten

Voertaal: Nederlands / Engels

Solliciteren: Stuur uiterlijk 27 januari 2022 een motivatiebrief en CV naar Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl. Omschrijf in max. 400 woorden waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze stage en hoe deze stage aansluit bij eerdere (werk-)ervaring en/of onderzoeksinteresse.

De stage
Het Allard Pierson zoekt een gedreven, leergierige en creatieve stagiair die de conservator archeologische collecties – Griekse Wereld assisteert bij het plannen van aanpassingen in de collectiepresentatie. Voor deze taak beschik je over ruime kennis van het de archeologie en geschiedenis van het Mediterrane gebied in het eerste millennium voor Christus. Samen met de conservator onderzoek je de archeologische collecties van het Allard Pierson en doe je zelfstandig literatuuronderzoek. Je bent vaardig in het schrijven van teksten en in staat creatief na te denken.

Het belichten van de oudheid vanuit verschillende perspectieven is een prioriteit in de nieuwe collectiepresentatie. Samen met de conservator onderzoek je thema’s als slavernij en diversiteit in de oudheid en leert die vertalen naar een museumopstelling. Verder ondersteun je de conservator bij voorkomende werkzaamheden binnen het conservatorenteam.

NB De huidige COVID-maatregelen kunnen er voor zorgen dat een deel van de stage zelfstandig vanuit huis zal worden uitgevoerd.

 

Assistant Curator Archaeological Collections – Greeks and Great Powers (Internship)

Position: Assistant Curator Internship for Archaeological Collections – department Greeks and Great Powers (1000-335 BC)

Start: First week of February (by agreement)

Student: MA with background in Mediterranean archaeology (and museum studies). This internship is unpaid.

Duration/scope:  16 hours per week (by agreement)

SupervisorsLaurien de Gelder, curator for the archaeology of the Aegean World and Ancient Middle East

Language of instruction: Dutch / English

How to apply: Send your CV along with a covering letter to Laurien de Gelder (l.i.degelder@uva.nl) by 27 January 2022 at the latest. Describe in at most 400 words why you are the right candidate for this internship and how it links up to your previous (work) experience and/or research interests.

 

The internship
The Allard Pierson is looking for a motivated and creative intern who is keen to learn. The successful applicant will assist the archaeological collections curator – Greeks and Great Powers in planning alterations to how the collection is exhibited. For this task you will need extensive knowledge of the archaeology and history of the Mediterranean region in the first millennium BC. Along with the curator, you will research the Allard Pierson’s archaeological collections and carry out independent research into the literature. You are adept in writing up texts and able to think creatively.

Illuminating antiquity from a range of perspectives is a priority in presenting the new collection. Along with the curator you will investigate themes such as slavery and diversity in antiquity and learn how to transpose them into a museum setting. In addition, you will support the curator in work that arises in the curation team.

NB The current COVID measures in force could mean that part of the internship will be done on your own from home.