Vacature: Project Tracing the Potter’s Wheel (stage)

Vacature Project Tracing the Potter’s Wheel – Allard Pierson (stage)

Functie:                            Stagiair Programmering en Educatie Tracing the Potter’s Wheel
Start/Periode:                 Zo snel mogelijk (in overleg) – oktober 2022
Student:                            BA/MA met achtergrond in of affiniteit met archeologie
Omvang/duur:                16 uur per week (duur in overleg)
Begeleider AP:                Elise Richter, coördinator ArcheoHotspot
Voertaal:                          Nederlands en/of Engels
Solliciteren:                      Stuur een motivatiebrief voor 20 april naar e.m.l.richter@uva.nl. Omschrijf waarom jij de geschikte kandidaat bent voor dit project en hoe dit project aansluit bij eerdere (werk-)ervaring en/of onderzoeksinteresse (max 400 woorden).

Opdracht:
Het Allard Pierson beheert, presenteert en doet onderzoek naar de archeologische collecties van de Universiteit van Amsterdam. De stagiair werkt mee aan de ontwikkeling van een publiekspresentatie (tentoonstelling, educatief materiaal en publieksprogrammering) van het ACASA onderzoeksproject Tracing the Potter’s Wheel (UvA), dat in de maand oktober 2022 in de ArcheoHotspot in het Allard Pierson gaat plaatsvinden.

Tracing the Potter’s Wheel is een door de NWO gefinancierd onderzoeksproject uitgevoerd binnen de vakgroep ACASA aan de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling demonstreert hoe archeologen sporen van productietechnieken op voorwerpen uit de oudheid van aardewerk, zoals die van een pottenbakkerswiel, identificeren en onderzoeken. De ArcheoHotspot is gekozen als podium om dit onderzoek te valoriseren. Hier wordt aan een breder publiek getoond hoe het sociale leven en de ontwikkeling van productietechnieken van pottenbakkers uit het verleden te traceren is. Kortom, hoe de archeologie een brug kan slaan tussen de maatschappijen van toen en nu.

De stagiair werkt samen met de coördinator van de ArcheoHotspot aan het vormgeven van de fysieke presentatie in de ArcheoHotspot; je denkt mee over de fysieke inrichting en schrijft tekstpanels. Daarnaast is een belangrijk component het bedenken en voorbereiden van een publieksprogramma bij de fysieke presentatie.

De concrete taken zijn:

  • Organiseren en produceren van een publieksprogramma; organisatie en planning van lezingen
  • Ontwerpen en uitwerken van een educatief programma voor schoolbezoeken (voortgezet onderwijs) rond de tentoonstelling.
  • Meedenken over de fysieke presentatie en meewerken aan de realisatie; je kunt en leert wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar een publiekspresentatie

Vacancy Project Tracing the Potter’s Wheel – Allard Pierson (Internship)

Position:                           Internship Public and Educational Programme Tracing the Potter’s Wheel
Start/Period:                   As soon as possible (by mutual agreement) – October 2022
Student:                            BA/MA with background or interest in archaeology.
Duration/scope:             16 hours per week, duration by mutual agreement
Mentor AP:                      Elise Richter, Coordinator ArcheoHotspot
Language:                        Dutch and/or English
Application:                     Send a letter of motivation before the 20th of April to e.m.l.richter@uva.nl. Describe why you are the right candidate for this internship and how it links up to your previous (work) experience and/or research interests (max. 400 words).

Assignment:

The Allard Pierson manages, presents and conducts research on the archaeological collections of the University of Amsterdam. The intern will assist in the development of a public presentation (exhibition, educational material and public programming) for the UvA-ACASA research project Tracing the Potter’s Wheel which will take place in the ArcheoHotspot of the Allard Pierson in October 2022.

Tracing the Potter’s Wheel is an NWO-funded research project hosted by ACASA at the University of Amsterdam. The exhibition will demonstrate how archaeologists identify and study traces of production techniques, such as the potter’s wheel, in the past. The Archeohotspot is a valuable opportunity to reveal how we use this research to understand more about the social lives and practices of potters in the past, and how archaeological work can bridge past and present society.

Along with the Coordinator of the ArcheoHotspot the intern will work on the design of the physical presentation in the ArcheoHotspot and write text panels. Another important part of the internship consists of the conceptualisation and preparation of a public educational programme to accompany the physical presentation.

Your specific tasks will consist of:

  • The organisation and production of a public programme, including public lectures;
  • The development of an educational programme for school visits (secondary education) to the exhibition;
  • Help with the design and realisation of the physical presentation; you are able to translate academic research into a presentation that serves a wider audience.