17 April

Storytel evenement: Verhalen over ‘De Ander’ – een wereldlijk perspectief

Meld je hier aan - register
  • Datum 17 april
  • Tijd 10:30 - 12:00

*For English see below

Ga rustig zitten en laat je meenemen naar vervlogen eeuwen en verre oorden. Sinds de vroegste oudheid, sinds de mens met elkaar in contact is, ontstaan er ideeën over ‘De Ander’. Veelal gaat dat gepaard met stereotyperingen zoals overeenkomende uiterlijke kenmerken of gedragingen van een individu of een groep mensen. Vertellers Mathijs Deen, Baghdad el Mesbahe en Sia Cyrroes presenteren drie verhalen over ‘De Ander’. We horen van de Griekse geschiedschrijver Herodotus over de Egyptenaren, een familieverhaal van de Amazigh en een vertelling uit het Perzische epos de Shahnameh.

Dit event zal worden ingeleid door Dr. Lidewij van Gils (Universitair docent Latijn – Universiteit van Amsterdam).

Aanmelden voor dit online evenement


Storytel event: Stories about ‘ The Other’ – a global perspective 

Take a seat, because during this event we will take you on a journey to bygone centuries and distant places. Since the earliest ancient times, since people are connected and in contact with each other, ideas have arisen about ‘The Other’. This is often accompanied by stereotypes, concerning corresponding external characteristics or behaviour of an individual or a group of people. Storytellers Mathijs Deen, Baghdad el Mesbahe and Sia Cyrroes will present three stories about ‘The Other’. Join this event and listen to the story of the Greek historian.

This event will be introduced by Dr. Lidewij van Gils (Associate Professor in Latin – University of Amsterdam).

Register for this event

Meld je hier aan - register
  • Datum 17 april
  • Tijd 10:30 - 12:00