17 April

Game sessie: Playing Hades – a Dive Into the Underworld

Meld je hier aan - register
  • Datum 17 april
  • Tijd 14:00 - 17:00
  • Prijs -

*For English, please see below. 

Archeologen en game-experts Dr. Aris Politopoulos (Universitair docent in archeologie van het Nabije Oosten – Universiteit Leiden) en Corine Gerritsen (Historicus), beiden betrokken bij Stichting VALUE, spelen voor ons de populaire game Hades in het Allard Pierson. In het spel moet de hoofdpersoon Zagreus, een zoon van Hades, van de Griekse onderwereld naar de berg Olympus komen. Onderweg belemmeren Griekse helden, mythische figuren en de goden en godinnen uit het Griekse pantheon hem de weg. Tijdens het spelen becommentariëren de spelers de historische informatie in deze game (Engels en Nederlands) en gaan we dieper in op de psychologie van de mythische karakters.

Aanmelden voor dit online evenement


Game-session: Playing Hades: A Deep Dive into the Underworld

Archaeologists and game-experts Dr. Aris Politopoulos (Lecturer for the Archaeology of the Near East – University Leiden) and Corine Gerritsen (Historian), both involved in the VALUE-foundation, will play the popular game named ‘Hades’ for us to experience in the Allard Pierson. During this game, the main character Zagreus, a son of Hades, of the Greek underworld must reach Mount Olympus. However, along the way, Greek heroes, mythical creatures and gods and goddesses from the Greek pantheon will hinder his way. While playing the game, the players will comment on the historical information in this game (both in English and Dutch) and will delve deeper into the psychology of the mythical characters. 

Register for this online event

Meld je hier aan - register
  • Datum 17 april
  • Tijd 14:00 - 17:00
  • Prijs -