Op opkomst van de moderne stad

Te zien vanaf voorjaar 2020

In de vroege middeleeuwen tussen 500 en 1000 na Christus domineren de graven en de adel in de Lage Landen de politiek. Vanaf de dertiende eeuw boeten zij in aan macht door de opkomst van de stedelijke nederzettingen. Daarna wordt Holland steeds meer onderdeel van grotere Europese graafschappen en hertogdommen.

Amsterdam ontwikkelt zich in de late middeleeuwen van een agrarische nederzetting aan de Amstel tot een kleine stad binnen het graafschap Holland. De economie draait op bier en haring en er zijn maar liefst 19 kloosters en conventen gevestigd. In Amsterdam worden boeken gelezen en gekoesterd, maar ook geproduceerd: eenvoudig uitgevoerd maar er gaat een flinke dosis devotie en vakmanschap van uit.