Gipsengalerij

Gipsafgietsels vormen in de 19de eeuw vaak de enige kennismaking met antieke beeldhouwkunst en er bestaat  een belangrijk uitwisselingssysteem tussen musea in Noordwest-Europa.

De collectie in het Allard Pierson omvat bijna 300 afgietsels. Het zijn voornamelijk kopieën van sculpturen uit de klassieke oudheid, meest uit de Griekse klassieke en Hellenistische periode. In de beelden ontmoeten tijdperken en culturen elkaar op verschillende niveaus. Je kijkt naar gipsen beelden die meer dan 100 jaar geleden zijn gemaakt om na te tekenen. Het gaat om kopieën van werken door Griekse beeldhouwers, maar ook van Romeinse beelden die weer kopieën zijn naar Griekse originelen. Daarnaast heeft de herontdekking van de antieke sculpturen in de 16de en 17de eeuw de West-Europese kunst sterk beïnvloed

Bekijk hier een video van conservator René van Beek, over de Gipsengalerij. Inmiddels heeft deze afdeling een volledige metamorfose ondergaan;