Amsterdam Wereldstad

Na 1600 ontwikkelt Amsterdam zich op economisch gebied razendsnel. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie worden opgericht. De VOC beheerst de handel in de Indische Oceaan en vestigt met grof geweld handelsposten. De WIC houdt zich bezig met kaapvaart en slavenhandel. Tot slaaf gemaakte Afrikanen werken onder ellendige omstandigheden op plantages in Brazilië en Suriname.

De relatieve godsdienstvrijheid, veiligheid en rechtszekerheid maken Amsterdam tot een financieel en cultureel centrum. Dat trekt immigranten aan. Onder hen zijn religieuze vluchtelingen, zoals protestanten uit Vlaanderen en Joden uit Spanje en Portugal, maar ook avontuurlijke Duitsers die vaak gaan werken voor de VOC.

Allen brengen eigen tradities en kennis mee en leveren zo een bijdrage aan de cosmopolitische cultuur. Het theater maar ook het boek heeft daarin een centrale plaats. In Amsterdam verschijnen meer boeken dan waar ook in Europa.