Educatie

Bij de tentoonstellingen Godinnen van de art nouveau en Letters van de art nouveau heeft het Allard Pierson lesmateriaal gemaakt voor de bovenbouwklassen 4/5/6 van havo en vwo, te gebruiken bij de vakken Kunst Algemeen (KUA), CKV en Geschiedenis.

In het lesmateriaal draait het om dit contrast tussen de vrouw in de kunst, het product van kunstenaars, en de werkelijkheid. Aan de hand van werken in de tentoonstelling komen maatschappelijke thema’s uit de art nouveau periode (1890-1914) voorbij: vrouwenemancipatie, vrouwelijke kunstenaars en politiek-geëngageerde vrouwen, man/vrouw-verhoudingen, de werking van reclame en nationalisme. Onderwerpen die in veel opzichten ook nu nog relevant zijn.

Het lesmateriaal bestaat uit digitaal in te vullen formulieren, in totaal 6 opdrachtbladen en een DIY-opdracht. Voor docenten is er de handreiking met les- en antwoordsuggesties en aanvullende informatie over de tentoonstelling. De prijs voor het complete lespakket is eenmalig €75,-, het is mogelijk om dit te verrekenen met de cultuurkaart (CJP).

De leerlingen kunnen de opdrachten volledig online uitvoeren, zonder naar de tentoonstelling te komen.

Lesmateriaal Godinnen van de Art Nouveau

De art nouveau is dé overheersende kunststijl in de periode rond 1900. Van gebouwen en meubels tot uithangborden en van sieraden tot de toegangspoort van een metrostation, overal is de stijl te herkennen. De zwierige lijnen, plantmotieven én geïdealiseerde vrouwen van de art nouveau bepalen het straatbeeld en het interieur van de welgestelde burger.

De geïdealiseerde beeltenissen van vrouwen in de art-nouveau, symbolen voor hogere idealen, begrippen, deugden of schrikbeelden, staan mijlenver af van de echte vrouwen in een samenleving die drastisch aan het veranderen is.  Steeds meer vrouwen komen op voor  gelijkwaardigheid, recht op onderwijs, kiesrecht en een eigen carrière.