ALV VVAPM

Hier vindt u informatie over een tweede ALV georganiseerd door Vereniging Vrienden van het Allard Pierson Museum.

Op 28 november om 14.00 vindt er een tweede ALV plaats, omdat er bij vergadering op 31 oktober niet genoeg leden aanwezig waren voor een besluit tot statutenwijziging. Op de vergadering van 28 november kan, ongeacht het aantal leden, een besluit tot statutenwijziging worden genomen. Als u deze vergadering wilt bijwonen kunt een email te sturen naar vvapm-uba@uva.nl. De vergadering vindt plaats in de Nina van Leerzaal in het Allard Pierson. Gezien de huidige corona-restricties is vooraanmelding verplicht.