Amsterdam Symposium on the History of Food

Het thema van het Amsterdam Symposium on the History of Food van 2022 is ‘Food and the Environment: The Dynamic Relationship Between Food Practices and Nature.’ Daarmee volgt het symposium de vergaande impact op voedselproductie en voedselconsumptie op het klimaat – en vice versa – zowel in het verleden als in het heden.  

De manier waarop de mens voedsel produceert en consumeert is van grote invloed op de wereld, al sinds jagers en verzamelaars zo’n 13.000 jaar geleden overgingen op een levensstijl van landbouw en veeteelt. Hoewel het idee van ‘het klimaat’ – de omvang van de menselijke invloed op de planeet – een relatief modern concept is, hebben historici, archeologen en ecologen de relatie tussen voedsel en het klimaat in het verleden op allerlei manieren onderzocht.  

Het onderwerp is historisch van belang maar ook zeer actueel: historische veranderingen in dieet zijn vaak verbonden geweest met klimaatverandering en demografische verschuivingen. Hoe groeiende bevolkingen gevoed moeten worden is een vraag die al duizenden jaren geleden gesteld werd. Daarbij werpt de coronacrisis wederom nieuwe vragen op over de relatie tussen mens, dier en natuur. 

Wil je meer weten, of een paper insturen? Lees verder aan de Engelse kant van de website.

Lees verder (Engels)